สระสปา Swimspa

วารีบำบัด ด้วย Swim Spa  สระว่ายทวนกระแสน้ำ ระบบดูแลสภาพน้ำด้วยฟิวเตอร์ ฆ่าเชื่ออัตโนมัติด้วยโอโซน รักษาอุณหภูมิคงที่ กิจกรรมเพื่อสุขภาพสำหับคนรักสุขภาพ
Visitors: 30,165