VDO WALK IN BATHTUBS HD

อ่างสุขภาพ Safty Walk-in Bathtub เข้าอ่างอย่างปลอดภัย นั่งอาบน้ำ สะอาด สบาย น้ำอุ่นสูงระดับอก และวารีบำบัด ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ระบบย่อยอาหาร ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ รักษาและลดอาการปวเหลัง ไขข้อ ปรับสภาพร่างกายให้สมดุลเพื่อสุขภาพที่ดี

Visitors: 60,129