เครื่องผลิตไอน้ำ

คุณสมบัติเฉพาะ เครื่องผลิตไอน้ำ SanSpa Steam Generator

 • เครื่องผลิตไอน้ำ ระบบล้างและทำความสะอาดตัวเองก่อนทำงานทุกครั้ง
 • ประกอบด้วยอุปกรณ์พ่วงต่อ : Sensor พร้อมสายเชื่อมต่อ / Safety valve / Steam
  pipe / Drain pipe
 • แผงควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอล (หน้าปัดเป็นแบบสัมผัส) พร้อมสายเชื่อมต่อ
 • ระบบตั้งอุณหภูมิอัตโนมัติไว้ที่ 50 ํC ผู้ใช้สามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ ต่ำสุดที่ 45 ํC
  และสูงสุดที่ 58 ํC
 • ระบบตั้งเวลาใช้งานต่อครั้งไว้ที่ 30 นาที ผู้ใช้สามารถเลือกตั้งเวลาใช้งานเองได้สูง
  สุดถึง 12 ชั่วโมง
Visitors: 20,328