เครื่องผลิตไอน้ำ  Steam Generator

คุณสมบัติเฉพาะ เครื่องผลิตไอน้ำ SanSpa Steam Generator

 • เครื่องผลิตไอน้ำ ระบบล้างและทำความสะอาดตัวเองก่อนทำงานทุกครั้ง
 • ประกอบด้วยอุปกรณ์พ่วงต่อ : Sensor พร้อมสายเชื่อมต่อ / Safety valve / Steam
  pipe / Drain pipe
 • แผงควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอล (หน้าปัดเป็นแบบสัมผัส) พร้อมสายเชื่อมต่อ
 • ระบบตั้งอุณหภูมิอัตโนมัติไว้ที่ 50 ํC ผู้ใช้สามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ ต่ำสุดที่ 45 ํC
  และสูงสุดที่ 58 ํC
 • ระบบตั้งเวลาใช้งานต่อครั้งไว้ที่ 30 นาที ผู้ใช้สามารถเลือกตั้งเวลาใช้งานเองได้สูง
  สุดถึง 12 ชั่วโมง

 • เครื่องผลิตไอน้ำ รุ่น FL-510-4.jpg
  เครื่องผลิตไอน้ำ รุ่น FL-510/4 ขนาด : W48 x D17 x H32 cm. กำลังผลิตไอน้ำขนาด 4kw. (4000วัตต์)

 • เครื่องผลิตไอน้ำ รุ่น FL-518-6.jpg
  เครื่องผลิตไอน้ำ รุ่น FL-518/6 ขนาด : W48 x D17 x H32 cm. กำลังผลิตไอน้ำขนาด 6kw. (6000วัตต์)

 • เครื่องผลิตไอน้ำ รุ่น FL-518-8(2).jpg
  เครื่องผลิตไอน้ำ รุ่น FL-518/8 ขนาด : W59 x D22 x H38 cm. กำลังผลิตไอน้ำขนาด 8kw. (8000วัตต์)

 • เครื่องผลิตไอน้ำ รุ่น FL-509-9.jpg
  เครื่องผลิตไอน้ำ รุ่น FL-509/9 ขนาด : W59 x D22 x H48 cm. กำลังผลิตไอน้ำขนาด 9kw. (9000วัตต์)

 • เครื่องผลิตไอน้ำ รุ่น FL-509-10(2).jpg
  เครื่องผลิตไอน้ำ รุ่น FL-509/10 ขนาด : W59 x D22 x H48 cm. กำลังผลิตไอน้ำขนาด 10kw. (10000วัตต์)

 • เครื่องผลิตไอน้ำ รุ่น FL-509-10(2).jpg
  เครื่องผลิตไอน้ำ รุ่น FL-509/12 ขนาด : W59 x D22 x H48 cm. กำลังผลิตไอน้ำขนาด 12kw. (12000วัตต์)

 • Finbath_Steam.jpg
  Finbath สตรีม เครื่องผลิตไอน้ำ 4KW รุ่น C-S-40 4KW/220V/50Hz ขนาดสินค้า 460x165x410 mm. กำลังไฟขนาด 4 กิโลวัตต์ น้ำหนักแพคเกจ 10.9 Kg. - ประกอบด้วยอุปกรณ์พ่วงต่อ : Sensor พร้อมส...

 • Finbath_Steam.jpg
  Finbath สตรีม เครื่องผลิตไอน้ำ 6KW รุ่น C-S-60 (Digital Extelnal Control) 6KW/220V/50Hz ขนาดสินค้า 460x165x410 mm. กำลังไฟขนาด 6 กิโลวัตต์ น้ำหนักแพคเกจ 10.9 Kg. - ประกอบด้วยอุปก...

 • Finbath_Steam.jpg
  Finbath สตรีม เครื่องผลิตไอน้ำ 8KW รุ่น C-S-80 (Digital Extelnal Control) 8KW/220V/50Hz ขนาดสินค้า 460x165x410 mm. กำลังไฟขนาด 8 กิโลวัตต์ น้ำหนักแพคเกจ 10.9 Kg. - ประกอบด้วยอุปก...

 • Finbath_Steam.jpg
  Finbath สตรีม เครื่องผลิตไอน้ำ 9KW รุ่น C-S-90 (Digital Extelnal Control) 9KW/220V/50Hz ขนาดสินค้า 460x165x410 mm. กำลังไฟขนาด 9 กิโลวัตต์ น้ำหนักแพคเกจ 10.9 Kg. - ประกอบด้วยอุปก...

 • Finbath_Steam.jpg
  Finbath สตรีม เครื่องผลิตไอน้ำ 10KW รุ่น C-S-100 (Digital Extelnal Control) 10.5KW/380V ขนาดสินค้า 460x210x410 mm. กำลังไฟขนาด 10.5 กิโลวัตต์ น้ำหนักแพคเกจ 13.8 Kg. - ประกอบด้วยอ...

 • Finbath_Steam.jpg
  Finbath สตรีม เครื่องผลิตไอน้ำ 12KW รุ่น C-S-120 (Digital Extelnal Control) 12KW/380V ขนาดสินค้า 460x210x410 mm. กำลังไฟขนาด 12 กิโลวัตต์ น้ำหนักแพคเกจ 13.8 Kg. - ประกอบด้วยอุปกร...

 • Finbath_Steam.jpg
  Finbath สตรีม เครื่องผลิตไอน้ำ 14KW รุ่น C-S-140 (Digital Extelnal Control) 14KW/380V ขนาดสินค้า 460x210x410 mm. กำลังไฟขนาด 14 กิโลวัตต์ น้ำหนักแพคเกจ 14.4 Kg. - ประกอบด้วยอุปกร...
Visitors: 57,430